Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej w Borku Starym
Dominikanie.pl

01-12-2019

Remont organów w Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

          Klasztor OO. Dominikanów w Borku Starym zrealizował projekt pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Sanktuarium Matki Boskiej w Borku Starym” mający na celu: „Odnowę i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego”.

 

 

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

 

 


Klasztor OO. Dominikanów
Borek Stary 426
36-020 TYCZYN

tel. 017 230 20 61;
tal. 017 229 80 16
e-mail: [email protected]

Nasze konto bankowe, na które można składać ofiary zarówno zamawiając intencje mszalne, jak również wspomagając nasze Sanktuarium:
KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW
36-022 BOREK STARY 426
Nr rachunku: 46 1020 4405 0000 2802 0245 2373