Małżeństwo

Zamierzając zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa w Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Borku Starym należy:
– poprosić o zgodę na ślub w naszym Sanktuarium kustosza Sanktuarium (rektora kościoła) i zarazem przeora klasztoru dominikanów;
– uzgodnić termin ślubu – termin ten należy potem potwierdzić.

Miejscem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jest własna parafia narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o przynależności do parafii decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie.
Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:
– dowód osobisty;
– aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami);
– świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu);
– w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny;
– świadectwo religii z ostatniej klasy.

Przygotowanie duchowe do sakramentu małżeństwa obejmuje:
– udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński);
– trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej;
– dwukrotna spowiedź (niezwłocznie po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem).

Na udzielenie sakramentu małżeństwa na terenie parafii innej, niż parafia własna jednego z narzeczonych, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza (tzw. licencja). Zgodę taką wydaje się po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich (wypada poinformować wcześniej swojego proboszcza o zamiarze zawarcia małżeństwa w innej parafii).

W związku z tym, że nie jesteśmy kościołem parafialnym licencja zostanie wystawiona na parafię pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym. W kancelarii parafii w Borku Starym (w godzinach jej pracy) będą również załatwiane wszystkie formalności związane z udzieleniem sakramentu małżeństwa.

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafii pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym, przedstawiając następujące dokumenty:
– indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej;
– licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią;
– zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego;
– prośbę o delegację na pobłogosławienie sakramentu małżeństwa przez kapłana, który został wybrany do pobłogosławienia przez narzeczonych.


Ofiara składana w Sanktuarium przez narzeczonych obejmuje ofiarę związaną z intencją mszy św. ślubnej oraz ofiarę na utrzymanie kościoła.

Wystrój kościoła – pary omawiają ew. szczegóły z rektorem kościoła.

Oprawa muzyczna – pary omawiają ew. szczegóły z rektorem kościoła.