Wzgórze klasztorne

Na wzgórzu – pomiędzy kościołem a kaplicą Matki Bożej Bolesnej są Dróżki różańcowo – pasyjne. Piętnaście kapliczek, postawionych w 2001 roku tworzy „szlak” tajemnic różańcowych, a z odwrotnej strony „szlak” stacji Drogi Krzyżowej.

ZOBACZ