Baranki

W ramach duszpasterstwa przy klasztorze dominikanów w Borku Starym powstaje grupa „Baranków”.
Wspólnota Baranków, to miejsce, które pomaga rodzicom przygotować dzieci do przyjęcia sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Stanowi przestrzeń do pogłębiana własnej wiary i umacniania więzi małżeńskiej.

1. Rodzina. Najwłaściwszym miejscem przekazywania dzieciom wiary.
2. Wspólnota rodzin. Wsparcie we wzrastaniu w wierze.
3. Kapłan. Jego obecność i prowadzenie jest niezbędne na naszej drodze i stanowi podstawę naszej formacji szczególnie w przestrzeni przygotowania do sakramentu pojednania.
4. Rok liturgiczny. Jest najbliższy nam i naszym dzieciom i stanowi podstawę programu przygotowań. O programie można doczytać więcej na stronie.
5. Sakrament pojednania. Przygotowania do spowiedzi opieramy na PERSPEKTYWIE DOBRA i jest to podstawowe założenie wspólnot baranków.
6. Pismo święte. Odniesienie do Słowa Bożego, z wiarą, że nasze dzieci przyjmują Je dużo prościej niż my… i stanowią dla nas wsparcie i nadają sens.
7. Obrazy. Sięganie do dorobku naszych przodków, odwołując się do dzieł sztuki i kultury, a także opierając się na rysunku z natury, jest podstawą naszej metody.
8. Spotkania baranków. Każda grupa ustala terminy, formy (jednodniowe, wyjazdowe…) w zależności od potrzeb i możliwości. Grupa rozpoczyna swoją działalność na spotkaniu wyjazdowym, które jest najlepszą formą założenia wspólnoty.
9. Uroczystość. Bez fotografów, prezentów, w prostych albach i blisko rodziców.
10. Formacja odpowiedzialnych. Każda chętna do prowadzenia rodzina najpierw sama przechodzi barankowy rok w dowolnej grupie, a następnie prowadząc już swoją, uczestniczy w formacji odpowiedzialnych.

Baranki Borek Stary: https://mms.edu.pl/baranki-borek-stary/.

Zapisy. Chętnych prosimy o kontakt z „borecką” grupą baranków: [email protected].
Założenia baranków zgadują się w zakładce: https://mms.edu.pl/baranki/.