Mieszkańcy

Roman Bakalarz OP

Przeor

Rektor kościoła

tel. 17 2302062

Kontakt

Leonard Węgrzyniak OP

Radny klasztoru

Promotor sanktuarium

Jerzy Bakalarz OP

Syndyk klasztoru

Radny klasztoru

tel. 17 2302070

Kontakt

Paweł Cichocki OP

kapelan sióstr dominikanek w Białej Niżnej

Jan Śliwa OP

Subprzeor

Lektor konwentu

Bibliotekarz

tel. 17 2302066

Kontakt

Stanisław Obara OP

Krzysztof Szybiak OP

Brat zakrystianin

Opiekun ministrantów

tel. 17 2302064

Kontakt

Wojciech Ożóg OP

Zakrystian większy

tel. 17 2302065

Kontakt