Intencje

ZAMAWIANIE INTENCJI
Intencje mszy św. można zamówić w zakrystii codziennie przed i po każdej mszy św. lub drogą mailową: [email protected].
Ofiarę można przekazać przelewem na nasz numer konta z opisem intencji mszalnej:

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW
36-022 BOREK STARY 426
Nr rachunku: 46 1020 4405 0000 2802 0245 2373


INTENCJA MSZY ŚWIĘTEJ
Intencja indywidualna – kapłan celebruje mszę św. tylko w jednej intencji powierzonej mu przez ofiarodawcę. Intencja taka zawiera zazwyczaj wskazanie konkretnego dnia i godziny sprawowania mszy św. Istnieje również możliwość złożenia intencji indywidualnej bez wskazania konkretnego dnia (msza św. zostanie odprawiona w najbliższym wolnym terminie) lub ze wskazaniem dnia lecz bez wskazania godziny (msza św. zostanie odprawiona we wskazanym dniu bez podania godziny).

Intencja gregoriańska – zgodnie z tradycją Kościoła sięgającą papieża Grzegorza Wielkiego, w intencji osoby zmarłej celebruje się nieprzerwanie przez trzydzieści kolejnych dni mszę św. Istotnym elementem intencji gregoriańskiej jest ciągłość odprawiania mszy św. (jak sobie tego życzył św. Grzegorz).
Według wiary wiernych, potwierdzonej przez Kościół licznymi dokumentami, msze św. gregoriańskie są najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci.

Intencja zbiorowa – kapłan celebruje mszę św. w wielu intencjach powierzonych mu przez różnych ofiarodawców. W naszym Sanktuarium msze św. w intencjach zbiorowych sprawujemy w soboty o godz. 18.00 (17.00 – w okresie zimowym) oraz przy okazji nabożeństwa fatimskiego, od maja do października, 13 dnia miesiąca.


Ofiara za mszę świętą
Przy składaniu intencji mszy św. składana jest również ofiara pieniężna. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 946) zaznacza, że „wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł”. Ofiara pieniężna nie jest więc opłatą za mszę św. Wysokość złożonej ofiary zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję. Zgodnie z jednak tradycją, powinna ona zapewnić dzienne utrzymanie kapłana.