Chrzest

Sakrament chrztu św. włącza w Kościół, dlatego też udzielany jest we własnej parafii. Z tego też powodu, w naszym Sanktuarium zasadniczo nie udzielamy sakramentu chrztu św.

Gdyby istniały przesłanki, które uzasadniają chrzest w naszym Sanktuarium – potrzebna jest zgoda własnego proboszcza na chrzest poza parafią a następnie zgoda proboszcza parafii pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym (nie jesteśmy kościołem parafialnym) na udzielenie tego sakramentu – w drodze wyjątku – w naszym Sanktuarium. W tym wypadku chrzest zostanie odnotowany w księgach parafialnych parafii w Borku Starym.