przeor klasztoru;
rektor kościoła, kustosz sanktuarium, rekolekcjonista, spowiednik;

opiekun boreckiej (info) i jamneńskiej (info) wspólnoty „Baranków”;

prezes Zarządu Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” prowadzącej Punkty Informacji o Psychomanipulacji i Sektach w  Krakowie i Gdańsku.
Od roku 2007 – prowadzi infolinię (tel. zaufania) dot. sekt i nowych ruchów religijnych (+48 694 480 628)
fundacjadominik.eu

W niedzielę zwykle odprawia mszę św. o godz. 11.00.

Do Borku przybył z Jamnej, gdzie był syndykiem Domu MB Niezawodnej Nadziei oraz duszpasterzem wspólnoty Baranków (przygotowanie dzieci do I Komunii św. – często wczesnej – w rodzinach).
Wcześniej mieszkał w Lublinie (12 lat), gdzie był syndykiem klasztoru i przeorem (przez 2 kadencje) – tam też koordynował renowację i remont bazyliki i klasztoru (info klasztoru lubelskiego).
Był duszpasterzem młodzieży w Rzeszowie i Gdańsku, duszpasterzem rodzin i rodzin z małymi dziećmi w Gdańsku i Lublinie, duszpasterzem absolwentów w Lublinie.
Od 1995 r. współpracuje z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Założył Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach przy Civitas Christiana w Rzeszowie (1996) oraz Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Gdańsku (2000).

Prowadzi bloga – głównie streszczenia kazań: Canisdomini

tel. +48 694 480 628
tel. +48 17 230 20 69
mail: [email protected]