Rozliczających się z Urzędem Skarbowym zachęcamy do przekazania 1,5 % (w tym roku jest zmiana) swego podatku za rok ubiegły na rzecz Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”, która prowadzi Punkty Informacji o Psychomanipulacji i Sektach w Krakowie i Gdańsku. Prezesem zarządu Fundacji jest o. Grzegorz Kluz – przeor naszego klasztoru – stąd prośba o wsparcie Fundacji. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Założona w roku 2001 Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” – w ramach swojej działalności statutowej niesie pomoc osobom poszkodowanym przez grupy destrukcyjne oraz członkom ich rodzin.
Zasila ją świecka kadra ekspertów – wcześniej wieloletnich wolontariuszy Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.
Prezesem zarządu Fundacji jest o. Grzegorz Kluz OP (przeor klasztoru w Borku Starym)

Fundacja „Dominik” kontynuuje misję pomocową, prewencyjną i edukacyjną w Ośrodkach działających pod jej patronatem w Krakowie, Gdańsku oraz w Borku Starym.

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM „DOMINIK”
KRS: 0000052291

nr konta:
65 1090 2705 0000 0001 0636 1994

[email protected]
www.fundacjadominik.eu