Dziś, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi „O Jezu najsłodszy, Odkupicielu…” można, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.

W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek: Ofiarowanie NMP; we wtorek: św. Cecylię, męczennicę i patronkę muzyki kościelnej – w tym dniu pamiętamy o modlitwie za naszego p. Organistę; i w czwartek: św. dominikańskich męczenników z Wietnamu.

Do końca listopada, po wieczornych mszach świętych, modlimy się wspólnie na różańcu za zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.
Również, do końca listopada, można zyskiwać odpusty cząstkowe i ofiarować je za zmarłych. Warunkiem zyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych, przyjęcie Komunii świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Serdeczne „Bóg zapłać” składamy Paniom i Panu, którzy zadbali o posprzątanie kościoła. W tym tygodniu do sprzątania prosimy Panie: Agnieszkę Rabczak, Annę Mikrut i Lucynę Krużel.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa w tajemnicy wspomnienia Bożego Narodzenia ale i w tajemnicy powtórnego przyjścia na świat.

Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy planowany etap prac remontowych w kaplicy MB Bolesnej polegający na umocnieniu fundamentów, osuszeniu i wzmocnieniu ścian oraz odtworzeniu elewacji zewnętrznej kaplicy. W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Tyczyna wraz z Radą za przyznaną dotację jak również wielu indywidualnym ofiarodawcom wspierającym prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy. Pomimo otrzymanego wsparcia pozostaje nam jednak jeszcze spłacić część należności za wykonaną pracę. Mając więc nadzieję na Waszą życzliwość i ofiarność, informujemy, że tacę z przyszłej niedzieli przeznaczymy na fundusz remontowy kaplicy MB Bolesnej.

Na ostatni tydzień Roku Liturgicznego życzymy wszystkim przybywającym do naszego Sanktuarium, by Pani Borecka wypraszała Wam wszelkie potrzebne na co dzień łaski…