15 czerwca 2022 r. o godz. 11.30 nastąpiło objęcie urzędu (tzw. instalacja) przez nowego przeora Konwentu Wniebowzięcia NMP w Borku Starym o. Grzegorza Kluza OP.

Po odczytaniu w kościele dokumentu o. Prowincjała zatwierdzającego wybór wspólnoty klasztoru boreckiego z oświadczeniem przyjęcia wyboru przez o. Grzegorza – złożył on na ręce o. Prowincjała wyznanie wiary i przysięgę wierności Kościołowi. W ten sposób o. Grzegorz Kluz OP prawnie objął urząd przeora.
Uroczystość zakończyła się podziękowaniem o. Prowincjała skierowanym do poprzedniego przeora, o. Romana Bakalarza OP, oraz wspólnoty klasztornej za całe piękne dzieło, które do tej pory wykonano w Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej. O. Grzegorz – nowy przeor – wyraził również wdzięczność za dzieło, ale i za zaufanie jakim obdarzyła go wspólnota klasztoru boreckiego. Wyraził pragnienie kontynuacji dobrego dzieła i poprosił o modlitwę. Zaznaczył również, że miejsce nie jest mu obce, bo w Borku bywał, a sama wspólnota dokonując wyboru też zapewne kierowała się znajomością przyszłego przeora.
Na uroczystości obecni byli nie tylko członkowie klasztoru boreckiego ale i współbracia z sąsiednich klasztorów.