o. Grzegorz Kluz OP urodził się w r. 1970 w Jarosławiu;

– do Zakonu wstąpił w r. 1989, święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r.;

– posługiwał w klasztorach: Rzeszów (4 lata), Gdańsk (7 lat), Lublin (12 lat), Wilno (4,5 miesiąca), Jamna (prawie 3 lata);

– był syndykiem w Rzeszowie, Gdańsku, Lublinie i w Jamnej oraz 2 kadencje przeorem w Lublinie, gdzie prowadził renowację klasztoru i bazyliki;

– odznaczony m.in. Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (od Ministra KiDN) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (od Prezydenta);

– wieloletni duszpasterz młodzieży (Rzeszów i Gdańsk); katecheta oraz duszpasterz rodzin (Gdańsk, Lublin); – od 1995 roku zajmuje się problematyką sekt, zakładał Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Rzeszowie (przy Civitas Christiana) i w Gdańsku, prowadzi infolinię ds. sekt, prezes Zarządu Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” prowadzącej Punkty Informacji o Psychomanipulacji i Sektach.

Życzymy Ojcu przeorowi opieki Matki Bożej Boreckiej.