Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia –przypominamy, że codziennie można uzyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele przed Najświętszym Sakramentem. W naszym kościele w każdą niedzielę o godzinie 14.30 śpiewamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W piątek, wzywając wstawiennictwa św. Piotra z Werony, o godzinie 9 odprawimy mszę świętą prosząc o dobre urodzaje i zachowanie nas od klęsk żywiołowych i poświęcimy przyniesione krzyżyki.

Składamy bardzo serdeczne podziękowanie Paniom i Panu za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać! W tym tygodniu prosimy o posprzątanie kościoła Panie  Annę Kulasa, Małgorzatę Flak i Dorotę Kuśnierz.

Wszystkim wspólnie z nami modlącym się, świętującym jakiekolwiek uroczystości osobiste czy rodzinne – wśród nich O. Jerzemu, dzisiejszemu solenizantowi – życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej wpatrującej się w nasze problemy z Cudownego Obrazu.