Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy trwać będzie do godziny 22. Jak każdego roku, tak i teraz Damian, Łukasz i Mateusz, nasi byli ministranci wykonali Ciemnicę według własnego pomysłu, w której wierni mogą adorować Najświętszy Sakrament.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy trwać będzie do godziny 22.

Jak każdego roku, tak i teraz Damian, Łukasz i Mateusz, nasi byli ministranci wykonali Ciemnicę według własnego pomysłu, w której wierni mogą adorować Najświętszy Sakrament.