Dokończyliśmy zaplanowany na ten rok remont kaplicy świętej Anny.

Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy do wszystkich ofiarodawców, którzy wsparli nas w tym dziele.

Remont zabytkowej kaplicy dofinansowano także: z budżetu Województwa Podkarpackiego z budżetu Gminy Tyczyn oraz z budżetu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.