Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej w Borku Starym
Dominikanie.pl


BOżE CIAłO -2020 (FOT. O. JERZY OP)
 

WIELKA SOBOTA2020 - WIGILIA PASCHALNA(FOT. BR. KRZYSZTOF SZYBIAK OP)
 

WIELKI PIąTEK 2020 - (FOT. BR. KRZYSZTOF SZYBIAK OP)
 

WIELKI CZWARTEK 2020 - MSZA ŚWIęTA WIECZERZY PAńSKIEJ I CIEMNICA (FOT. BR. KRZYSZTOF SZYBIAK OP)
 

POGRZEB O. STANISłAWA GOłąBA OP (FOT. O. JERZY B. OP)
 

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2019/2020 WYKONANA ZOSTAłA PRZEZ TOMKA C.,MATEUSZA B.,ŁUKASZA T., DAMIANA S. (FOT. O. JERZY B.)
 

PROCESJA NA CMENTARZ ZAKONNY 2.11.2019 R. (FOT. J. KONKOL)
 

15.08.2019. STULECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ (FOT, J. KONKOL)
 

ODPUST 2019 - STULECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ (FOT, J. KONKOL; O. JERZY OP)
 

ODPUST - PRZENIESIENIE FIGURY M.B.ZAśNIęTEJ
 
ODPUST 2019 STULECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ (FOT.J.KONKOL; O.JERZY OP)
 

POGRZEB O. WACłAWA FRANCISZKA KNAPIKA OP (FOT. J. KONKOL I O. JERZY BAKALARZ OP)
 

ORSZAK TRZECH KRóLI W BORKU STARYM 2019 ROK (FOT. J.KONKOL)
 

SZOPKA BOżONARODZENIOWA 2018 (FOT. O. JERZY OP)
 

KIERMASZ BOżONARODZENIOWY 2018 (FOT.O.JERZY OP)
 

PROCESJA RóżAńCOWA 7.10.2018. (FOT. O. JERZY OP)
 

BłOGOSłAWIEńSTWO DZIECI I POśWIęCENIE PSZENICZNYCH KłOSóW 19.08.2018. (FOT. O. JERZY OP)
 

ODPUST 15.08.2018. CELEBRUJE KS. BP KAZIMIERZ GóRNY PIERWSZY ORDYNARIUSZ RZESZOWSKI (FOT. J.KONKOL I O. JERZY OP)
 

ODPUST 14.08.2018. CELEBRUJE KS.BP JAN WąTROBA ORDYNARIUSZ RZESZOWSKI (FOT. J.KONKOL I O. JERZY OP)
 

FATIMSKI RóżANIEC 13.08.2018. I PROCESJA Z FIGURą MATKI BOżEJ ZAśNIęTEJ (FOT. O. JERZY OP)
 

POGRZEB O. MICHAłA PłACHTY OP (FOT. J. KONKOL)
 

BOżY GRóB 2018
 

POśWIęCENIE POKARMóW 2018 (FOTO: O. JERZY OP I J.KONKOL)
 

CIEMNICA 2018
 

ORSZAK TRZECH KRóLI 2018 (FOT. J. KONKOL)
 

SZOPKA BOżONARODZENIOWA 2017
 

PROCESJA NA CMENTARZ ZAKONNY 2.11.2017. (FOT. O. JERZY OP)
 

PROCESJA RóżAńCOWA WOKół KOśCIOłA DO PIęCIU OłTARZY 1.10.2017. (FOT. O. JERZY OP)
 

BłOGOSłAWIEńSTWO DZIECI I POśWIęCENIE KłOSóW - śWIęTO śW. JACKA 2017 (FOT. O. JERZY)
 

ODPUST 15.08.2017. CELEBROWAł KS. BP KAZIMIERZ GóRNY Z RZESZOWA(FOT. O. JERZY OP)
 

ODPUST 14.08.2017. CELEBROWAł KS. BP MAREK MENDYK Z LEGNICY (FOT. O. JERZY)
 

RóżANIEC FAIMSKI 13.08.2017. (FOT. O. JERZY OP)
 

MSZA śW. W KAPLICY śW. ANNY (FO. J. KONKOL)
 

POśWIęCENIE POKARMóW 2017 - FOT. J. KONKOL
 

BOżY GRóB 2017 - FOT.J.KONKOL
 

CIEMNICA 2017 FOT. J.KONKOL
 

ORSZAK TRZECH KRóLI
 

JAK CO ROKU, SZOPKę PRZYGOTOWALI NASI BYLI I OBECNI MINISTRANCI (FOT. J. KONKOL)
 

UROCZYSTOść MATKI BOżEJ BOLESNEJ 2016 (FOT. J. KONKOL)
 

ODPUST KU CZCI WNIEBOWZIęTEJ MATKI BOżEJ CELEBROWAł O. DR HAB. MICHAł PALUCH OP Z WARSZAWY (FOT. J. KONKOL)
 

ODPUST WNIEBOWZIęCIA NMP (14.08.2016) (FOT. J. KONKOL)
 

PRZENIESIENIE FIGURY MATKI BOżEJ ZAśNIęTEJ (FOT. J. KONKOL)
 

ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY 26.07.2016 (FOT. J. KONKOL)
 

PIESZA PIELGRZYMKA Z PRZEMYśLA NA JASNą GóRę 06,07.2016
 

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIęTEJ 2016 (FOT. J. KONKOL)
 

PROCESJA BOżEGO CIAłA 2016
 

POśWIęCENIE POKARMóW 2016
 

BOżY GRóB 2016
 

CIEMNICA 2016
 

NIEDZIELA PALMOWA 2016
 

ORSZAK TRZECH KRóLI 2016
 

DROGA KRZYżOWA 2016
 

POGRZEB O. PRZEMYSłAWA OP
 

BOżE NARODZENIE 2015
 

DNIA 15.08.2015 R. SUMę ODPUSTOWą CELEBRUJE KS. BP KAZIMIERZ GóRNY Z RZESZOWA
 

ODPUST 14.08.2015 R. CELEBRUJE KS. BP JAN WąTROBA ORDYNARIUSZ RZESZOWSKI
 

PROCESJA Z FIGURą MATKI BOżEJ 2015 R.
 
PIELGRZYMI ZDążAJąCY NA ODPUST 14,08,2015.
 

POśWIęCENIE OłTARZA
 

NOWY OłTARZ SOBOROWY W SANKTUARIUM MATKI BOżEJ W BORKU STARYM
 

BOżY GRóB 2015
 

POśWIęCENIE POKARMóW 2015
 

CIEMNICA
 

MECZ MINISTRANTóW
 

MSZA ŚWIęTA WIECZERZY PAńSKIEJ 2015 ROK
 

WIDOK Z LOTU PTAKA
 

ORSZAK TRZECH KRóLI 2015
 

MSZA śW. W DNIU ORSZAKU
 

PRZYGOTOWANIA DO ORSZAKU
 

SZOPKA
 

PROCESJA DO NAJśWIęTSZEGO IMIENIA JEZUS
 

PROCESJA NA CMENTARZ ZAKONNY W DNIU 2.11.2014 ROKU
 

UROCZYSTOść WSZYSTKICH ŚWIęTYCH NA CMENTARZU PARAFIALNYM
 

PROCESJA RóżAńCOWA
 

WIZYTACJA
 
WIZYTACJA
 

Klasztor OO. Dominikanów
Borek Stary 426
36-020 TYCZYN

tel. 017 230 20 61;
tal. 017 229 80 16
e-mail: [email protected]

Nasze konto bankowe, na które można składać ofiary zarówno zamawiając intencje mszalne, jak również wspomagając nasze Sanktuarium:
KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW
36-022 BOREK STARY 426
Nr rachunku: 46 1020 4405 0000 2802 0245 2373