Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej w Borku Starym
Dominikanie.pl

06-01-2015

Orszak Trzech Króli

W przygotowanie „Jasełek w drodze” włączyła się cała Parafia, a czynnie w podjęcie się odegrania poszczególnych ról, w przygotowanie miejsc rozgrywanych scen i przygotowanie dekoracji włączyło się około 200 osób. Nad całością czuwały wspólnie inicjatorka pomysłu p. Grażyna Pękala i p. Barbar Mroczka z Gminnego Domu Kultury. Zaangażowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej pod czujnym okiem nauczycieli, młodzież gromadząca się w parafii jak również w Sanktuarium, ministranci z obu kościołów i schola, Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Folklorystyczny Borkowianie wspomagany przez Zespoły z sąsiednich miejscowości: Tyczyna, Hermanowej i Matysówki oraz kapelę z Futomy i chór parafialny z Hyżnego. Nie zabrakło odważnych czterech mężczyzn z parafii, którzy wcielili się w królów (trzech wędrujących ze Wschodu i czwarty król Herod), którzy zorganizowali całe królewskie dwory. Pan Sołtys, jak przystało na gospodarza wsi wspólnie z Radnymi Gminy przygotowali Gospodę i w niej rozgrywali scenę nieprzyjęcia Świętej Rodziny. Nie zabrakło także na jasełkowej trasie aniołów wskazujących dobro, ale także i diabłów, którzy namawiali do zła. W ostatecznej walce przy figurze Św. Michała zwyciężyli aniołowie i dalej mógł cały Orszak zdążać „Drogą do nieba”, by w świątyni parafialnej, która stała się stajenką betlejemską oddać sześć Dzieciątku Jezus i całej Świętej Rodzinie tam oczekującej. Nad całym bezpieczeństwem czuwali – jak zawsze ofiarnie nasi dzielni strażacy oraz policja. Niewątpliwą atrakcją Orszaku był „wyklikany” w konkursie żywy wielbłąd oraz konie. Nie małą atrakcją były także dzieci przebrane za owieczki. Orszak poprzedziła msza święta w Sanktuarium, a następnie O. Przeor na zewnątrz kościoła odczytał fragment Ewangelii o zarządzonym spisie ludności, na który wybrali się także Maryja z Józefem. I wspólnie ze świętą rodziną wędrowało około 2500 ludzi (rozdaliśmy 2400 koron, ale w pewnym momencie już ich zabrakło). Gdy dotarliśmy z Orszakiem do stajenki betlejemskiej, w którą wcieliła się świątynia parafialna, na zakończenie ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą dla tych, którzy tego dnia w niej jeszcze nie uczestniczyli. Na zakończenie tej nieco mroźnej wędrówki wszyscy czynnie uczestniczący w „Jasełkach w drodze” zostali zaproszeni na obiad do Aura Nova. (galeria)


Klasztor OO. Dominikanów
Borek Stary 426
36-020 TYCZYN

tel. 017 230 20 61;
tal. 017 229 80 16
e-mail: [email protected]

Nasze konto bankowe, na które można składać ofiary zarówno zamawiając intencje mszalne, jak również wspomagając nasze Sanktuarium:
KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW
36-022 BOREK STARY 426
Nr rachunku: 46 1020 4405 0000 2802 0245 2373